DOLOKORN

Hnojivo je určeno především pro půdy s hodnotou pH do 6,7. Aplikací odpovídajících dávek dosytí hladinu hořčíku na požadovanou úroveň. Hnojivo je možno použít i pro výrobu směsí hnojiv.

U jednoletých kultur použití pro předseťové hnojení hořčíkem a vápníkem, v dostatečně vysokých dávkách i jako vápnění.

U víceletých kultur možnost hnojení předzásobně. V sadech a chmelnicích pro každoroční aplikaci.

Hnojivo nelze rozpouštět ve vodě a aplikovat na list a není určeno pro odstranění akutního deficitu Mg!

Chemické a fyzikální vlastnosti

CaCO3 + MgCO3 ve vysušeném vzorku min. 90 %
MgCO3 ve vysušeném vzorku min. 30 %
částice pod 1 mm max. 3 %
částice od 1 mm do 5 mm min. 90 %
částice nad 10 mm 0 %
přepočtená bazická účinnost jako CaO min. 53 %
vlhkost max. 3 %

Doporučené dávkování

Hnojení hořčíkem podle půdních rozborů doporučenými dávkami dle normativů. Pokud výsledky AZP udávají pro určitý pozemek kategorii zásobenosti dobrou, hnojíme dávkou, která nahradí odběr plodiny.

 

Doporučené roční dávky Dolokornu
obiloviny 200–300 kg/ha
ozimová řepka 200–300 kg/ha
cukrovka 250–400 kg/ha
jetel, vojtěška 250–400 kg/ha
zelenina 300–400 kg/ha
kukuřice na siláž 200–300 kg/ha

V kategorii zásobenosti vyhovující zvýšíme dávky asi 1,5×, v kategorii nízké zásobenosti až 2×.

Pro účely vápnění vycházíme z půdního druhu a hodnoty pH.

Druh půdy pH roční dávka
Orná půda
Lehká půda 4,6–5,0 1,5 t/ha
5,1–5,5 1,0 t/ha
5,6–5,7 0,5 t/ha
Střední půda 5,1–5,5 1,2 t/ha
5,6–6,0 0,7 t/ha
6,1–6,5 0,4 t/ha
Těžká půda 5,1–5,5 1,5 t/ha
5,6–6,0 1,0 t/ha
6,1–6,5 0,5 t/ha
Travní porost
Lehká půda < 4,5 1,0 t/ha
4,6–5,0 0,5 t/ha
Střední půda < 4,5 1,3 t/ha
4,6–5,0 1,0 t/ha
5,1–5,6 0,5 t/ha
Těžká půda < 4,5 1,5 t/ha
4,6–5,0 1,3 t/ha
5,1–5,5 0,7 t/ha

 

Dolokorn může být aplikován odstředivými (talířovými) rozmetadly všech typů jako ostatní granulovaná hnojiva.

Dolokorn se dodává volně ložený. Volně ložený musí být skladován v suchých skladech na hnojiva.

Hnojivo je použitelné 18 měsíců od data dodávky při dodržení podmínek skladování.