DOLOMIT

DOLOMIT vlhčený

  • hořečnato-vápenaté hnojivo pro všechny typy porostů
  • vysoký obsah hořčíku – ten je nezbytnou součástí molekuly chlorofylu a příznivě působí na fotosyntézu, metabolismus sacharidů, bílkovin, tuků a nukleových kyselin
  • vysoká neutralizační a pufrační schopnost
  • nízké ztráty vyplavováním
  • Ca a Mg podporují biologickou aktivitu půd – podporuje vznik kvalitních humusových látek a koloběh živin
  • jednoduché skladování na zpevněné ploše bez nároku na zastřešené prostory
  • aplikace rozmetadly s posuvným dnem v dávkách od cca 2 q/ha!

Obsah živin

 

CaCO3 55 %
MgCO3 40 %

Jemnost mletí

< 1,0 mm 90 %
< 0,315 mm 50 %
< 0,09 mm 20 %

Přednosti použití hnojiva DOLOMIT vlhčený

Cílené hnojení Mg a Ca – 1 q vlhčeného DOLOMITu obsahuje přibližně 18–20 %MgO a 30–31 % CaO. Zrnitostní složení zajišťuje dostatečný účinek během vegetace následující po přihnojení i následné působení v dalším roce (v závislosti na dávce). Zajišťuje rovnoměrné dosycování sorpčního komplexu ⇒ hlavní zdroj přístupného Mga Ca pro rostliny.

 

Vápnění v dávkách od cca 2 q/ha – při aplikaci nedochází k utužení půdy.

Možnost aplikace během vegetace bez škodlivého vlivu na porost.

Lze aplikovat i k organickému hnojení – stačí oddělit zpracováním půdy, nedochází ke ztrátám dusíku.

Velmi vhodné hnojivo pro systémy minimálního zpracování půdy – v těchto systémech dochází mnohem silněji k ochuzování vrchní vrstvy půdy vlivem vyplavování do spodních vrstev – proto je zde efektivnější aplikovat každoročně nižší dávku než jednou za 3–4 roky dávku vysokou (šok půdní reakce).

Duüeka Czech Duüeka Czech