Schwarzkalk

Vápenaté hnojivo určené k úpravě půdní kyselosti, zvyšuje sorpční kapacitu půd. Vytváří příznivé podmínky pro zlepšení půdní struktury.
U jednoletých kultur použití pro předseťové hnojení, v dostatečně vysokých dávkách i jako vápnění. U víceletých kultur možnost hnojení předzásobně.

Výroba

Pochází z výroby dusíkatého vápna. Oblíbený uhličitan vápenatý s velkým reaktivním plošným obsahem,který zajistí velmi rychlý účinek.

Použití

Prostřednictvím černé barvy (obsah uhlíku) velmi dobře Schwarzkalk působí na tání sněhu resp. předseťové oteplení půdy (počáteční oteplení)

Chemické a fyzikální vlastnosti

obsah CaCO3 68–70 %
obsah C 9–12 %
obsah N
(z toho 1/3 jako DIDN-N)
0,8–1 %
obsah S 0,12 %
obsah Fe2O3 + Al2O3 1,3 %
vlhkost 17–20 %
přepočtená bazická účinnost jako CaO 37–39 %

Doporučené dávkování

Druh půdy pH roční dávka
Orná půda a ovocné sady
Lehká půda < 4,5 3 t/ha
4,6–5,0 2,0 t/ha
5,1–5,5 1,5 t/ha
5,6–5,7 0,75 t/ha
Střední půda < 4,5 3,75 t/ha
4,6–5,0 2,5 t/ha
5,1–5,5 1,25 t/ha
5,6–6,0 1,0 t/ha
6,1–6,5 0,5 t/ha
Těžká půda < 4,5 4,25 t/ha
4,6–5,0 3,2 t/ha
5,1–5,5 2,15 t/ha
5,6–6,0 1,25 t/ha
6,1–6,5 0,65 t/ha
6,6–6,7 0,5 t/ha
Trvalé travní porosty
Lehká půda < 4,5 1,5 t/ha
4,6–5,0 0,5 t/ha
Střední půda < 4,5 1,75 t/ha
4,6–5,0 1,25 t/ha
Těžká půda < 4,5 2,25 t/ha
4,6–5,0 1,75 t/ha

 

Hnojení podle půdních rozborů doporučenými dávkami dle normativů. Pokud výsledky AZP udávají pro určitý pozemek kategorii zásobenosti dobrou, hnojíme dávkou, která nahradí odběr plodiny.

obiloviny 300 kg/ha
ozimová řepka 300 kg/ha
cukrovka 400 kg/ha
jetel, vojtěška 400 kg/ha
zelenina 400 kg/ha
kukuřice na siláž 300 kg/ha

V kategorii zásobenosti vyhovující zvýšíme dávky asi 1,5×, v kategorii nízké zásobenosti až 2×.

Podmínky skladování

 

Schwarzkalk se dopravuje volně ložený. Skladuje se v suchých, krytých skladech, silech apod., odděleně od potravin a krmiv.

Doba použitelnosti je 24 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.