Dolophos 26

Určený na použití pro plodiny pěstované na orné půdě, v lesnictví nebo i pro speciální plodiny. Vysoká účinnost se dá očekávat hlavně na kyselejších půdách. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů.

Dolophos 26 se používá zejména k hnojení kyselých půd, ale můžeme jím hnojit i na půdách slabě kyselých a neutrálních. Fosfor působí pomaleji, což je výhodné zejména na lehčích a středních půdách. Nejvhodnějším období pro použití Dolophosu je po sklizni, na podzim při orbě a při přípravě půdy k setí na jaře. Hnojivo může být přednostně použito k zásobnímu hnojení fosforem pro všechny plodiny. Po aplikaci hnojiva je vhodné jeho zapravení do půdy.

Doporučené roční dávky

O dávce Dolophosu 26 rozhoduje rozbor půdy na obsah přístupného fosforu. Orientační dávky jsou uvedeny v následující tabulce.

Doporučené roční dávky fosforu P2O5 v t/ha
Obsah přístupného P půdní druh
4 5 6
lehká půda
60 mg/kg 78 t/ha 92 t/ha 92 t/ha
61–95 mg/kg 55 t/ha 69 t/ha 73 t/ha
96–130 mg/kg 46 t/ha 55 t/ha 64 t/ha
131–160 mg/kg 28 t/ha 37 t/ha 46 t/ha
střední půda
50 mg/kg 85 t/ha 100 t/ha 100 t/ha
51–75 mg/kg 60 t/ha 69 t/ha 79 t/ha
76–100 mg/kg 50 t/ha 60 t/ha 70 t/ha
101–130 mg/kg 30 t/ha 40 t/ha 50 t/ha
těžká půda
40 mg/kg 94 t/ha 110 t/ha 110 t/ha
41–65 mg/kg 66 t/ha 76 t/ha 87 t/ha
66–90 mg/kg 55 t/ha 66 t/ha 77 t/ha
91–120 mg/kg 33 t/ha 44 t/ha 55 t/ha

 

Doporučené roční dávky Dolophosu 26
obiloviny 250–300 kg/ha
ozimová řepka 350–400 kg/ha
cukrovka 400–500 kg/ha
jetel, vojtěška 400–500 kg/ha
zelenina 400–500 kg/ha
kukuřice na siláž 250–350 kg/ha

 

Dolophos 26 může být aplikován odstředivými (talířovými) rozmetadly všech typů jako ostatní granulovaná hnojiva.

Dolophos 26 se dodává volně ložený, v 25 kg pytlích nebo v Big Bag pytlích.

Podmínky skladování

Volně ložený se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, vzdálených od sebe minimálně 2 m, nebo v oddělených boxech. Hromady i boxy musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou.

Balený se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. Chraňte před teplem (S15). PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Hnojivo je použitelné 36 měsíců od data dodávky při dodržení podmínek skladování.